Facebook Profile photo

Long Nguyễn Ngọc

Prayers
13 have prayed

Action de grâce

Merci Seigneur ! Malgré quelques soucis qui arrivent, je ne désespère pas. Je t’aime toujours ! Car je vois que Tu es toujours avec moi, malgré mes faiblesses ! Garde moi auprès de Toi pour toujours, Seigneur ! Amen !

2020/08/05 07:58:32

Leave a Reply

23 have prayed

Réconciliation avec Toi

Seigneur ! Merci de me motiver, de venir vers Toi, et de demander ton pardon ! Garde moi auprès de Toi ! Cache moi dans ton amour ! Fais que je ne m’éloigne pas de Toi ! Je t’aime Seigneur !!

2020/07/31 12:29:27
Philippe JARZABEK Amen! 🙏🏻🌹➕

Leave a Reply

19 have prayed

Action de grâce

Seigneur, je T’adore ! Je te remercie pour cette journée et pour tant d’autres passées ! Je T’aime ! Amen !

2020/07/27 18:59:31

Leave a Reply

7 have prayed

Cám ơn Chúa !

Chúa ơi ! Cám ơn Chúa đã dựng nên con, đã chăm sóc và gìn giữ con trong quá khứ, đã đồng hành và nâng đỡ con trong hiện tại, và sẽ hướng dẫn tương lại con cho hợp với thánh ý Người !

2020/07/14 02:00:30

Leave a Reply

16 have prayed

Miséricorde Divine !

Seigneur Jésus ! Prends pitié de nous pécheurs !

2020/06/22 05:54:04
Philippe JARZABEK prends pitié de nous Seigneur Jésus ! 🙏🏼♥️
Simone Klein 🙏

Leave a Reply

20 have prayed

Xin Chúa thương !

Chúa vừa gọi người thân của con về ! Xin thứ tha tội lỗi của họ và cất đi hình phạt cho họ, vì Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, và vì công nghiệp của Con Chúa, xin nhận lời con cầu khẩn ! Amen !

2020/06/11 04:00:16

Leave a Reply

5 have prayed

Xin bình an cho toàn thế giới !

Lạy Trái tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con được nên giống Trái Tim Chúa ! Xin thương xót chúng con và toàn thế giới! Amen !

2020/06/09 03:53:20

Leave a Reply