Vietnam
Prayers
5 have prayed

Cám ơn và ơn đồng hành trợ giúp

Con cám ơn Chúa và Mẹ đã cho con công việc. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để phụ giúp gia đình. Xin Chúa và Mẹ tiếp tục đồng hành cùng gia đình con trong nhưng bước đường tương lai Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu Xin Chúa nhận l

2019/11/14 14:21:27

Leave a Reply

5 have prayed

bình an, bền đỗ, sức khỏe thiêng liêng, công việc

lạy Cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha, xin cha thương gìn giữ từng thành viên trong gia đình chúng con, và xin ban bình an, ơn bền đỗ, sức khỏe thiêng liêng cho từng thành viên trong gia đình,xin cho con có công việc ổn định để c

2019/11/11 21:32:18

Leave a Reply

6 have prayed

xin cho con kiếm được việc làm

xin cho con kiếm được việc làm ổn định để phụ giúp gia đình trong lúc khó khắn này

2019/11/08 21:11:32

Leave a Reply

5 have prayed

bình an, gìn giữ

lạy chúa xin ban ơn từng thành viên gia đình con xin xua tan mọi sự dữ đáng gây ra đau khổ cho gia đình con xin che chở và bảo vệ chúng con nhờ công nghiệp Đức Chúa Giesu Kito là Chúa chúng con Amen

2019/11/07 11:35:23

Leave a Reply

2 have prayed

bình an , đoàn tự , sức khỏe thiêng liêng

Lạy Chúa xin Người hãy xua đuổi những con người đến uy hiếp làm khó cho gia đình con. Xin người hãy che chắn cho gia đình con để gia đình con đừng lâm vào cảnh lo âu sợ sệt nữa. Và mang bình an của Chúa đến tâm hồn từng người thân t...

2019/11/06 11:21:12

Leave a Reply

1 has prayed

bình an, đoàn tự, sức khỏe thiêng liêng

ZLạy Chúa Giesu, Xin người hãy chúc phúc cho từng người trong gia đinh con. Ban cho tất cả thành viên trong gia đình có sức khỏe thiêng liêng để vượt qua khó khăn này. Và ban cho mọi người có một đức tin vững vàng nơi Chúa và Mẹ.

2019/11/06 11:20:15

Leave a Reply

1 has prayed

bình an, đoàn tụ ,sức khỏe thiêng liêng

Lạy Chúa, Xin hãy đến và ngự trị trong căn nhà nhỏ bé của gia đình con, gìn giữ người con của gia đình đang lưu lạc phương xa được bình an, hóa giải mọi nợ nần do người con ấy gây ra,

2019/11/06 11:18:45

Leave a Reply