Facebook Profile photo

Huy Tran Dang

Prayers
8 have prayed

Cứ xin thì sẽ được

Ai xin thì sẽ được Ai tìm thì sẽ thấy Ai gõ cửa thì sẽ mở cho

2019/10/10 09:03:35

Leave a Reply

8 have prayed

29/6 Mừng kính Thánh Peter, Paul Tông đồ

Message...

2019/06/29 03:08:44

Leave a Reply

5 have prayed

11/5/2019

Message...

2019/05/11 06:56:04
Bright Light 🙏🕯🙏
Simon Fisher I don't speak your language but we can pray together because Our Lord understands us perfectly. God Bless you

Leave a Reply

10 have prayed

1/5/2019

Message...

2019/05/01 00:45:21

Leave a Reply

11 have prayed

1/5/2019

Kính Thánh Giuse thợ. Xin Thánh Giuse cầu thay nguyện giúp cho những người lao động trên toàn thế giới

2019/05/01 00:41:50
Deepa Immanuel St Joseph's Patron of workers pray for us
Nguyễn Quang Bảo Chấn Xin hiệp thông cùng anh. amen

Leave a Reply

6 have prayed

Đây là Quốc Kì-Quốc Hiệu Việt Nam Cộng Hoà

Message...

2019/04/29 23:36:12

Leave a Reply

3 have prayed

30/4/1975-30/4/2019

Hôm nay là ngày quốc tang của Miền Nam Việt Nam chúng tôi, là ngày mà thành trì tự do duy nhất(Việt Nam Cộng Hoà) của Việt Nam sụp đổ do sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Xin các Kitô hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cùng Thiên Chú...

2019/04/29 23:34:15

Leave a Reply

9 have prayed

Mừng Chúa Phục Sinh

“Sao lại tìm người sống giữa những kẻ chết Hallelujah. Người đã sống lại rồi! Hallelujah” Luca 24,5-7

2019/04/27 11:29:12

Leave a Reply

10 have prayed

Vác thập giá với Ngài

Chúa jesu vì chúng ta đã Tự hạ mình, Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết , Chết trên cây thập tự. Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

2019/04/14 20:32:49

Leave a Reply