Facebook Profile photo

Thư Vũ Nguyễn

Prayers
38 have prayed

Pray for Paris

#PrayforParis #PrayforNotreDame Cầu nguyện cho Giáo Hội, cho nước Pháp, cho thủ đô Paris, cho Nhà thờ Đức Bà và đặc biệt cho người dân Paris.

2019/04/16 03:31:41
Robert Maurone This I prayed Vu

Leave a Reply