Facebook Profile photo
2020/07/14 02:00:30
7 personnes ont prié

Cám ơn Chúa !

Chúa ơi ! Cám ơn Chúa đã dựng nên con, đã chăm sóc và gìn giữ con trong quá khứ, đã đồng hành và nâng đỡ con trong hiện tại, và sẽ hướng dẫn tương lại con cho hợp với thánh ý Người !

Laisser un commentaire

Nguyễn Ngọc LongCám ơn Chúa !