Facebook Profile photo
2020/06/11 04:00:16
20 personnes ont prié

Xin Chúa thương !

Chúa vừa gọi người thân của con về ! Xin thứ tha tội lỗi của họ và cất đi hình phạt cho họ, vì Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, và vì công nghiệp của Con Chúa, xin nhận lời con cầu khẩn ! Amen !

Laisser un commentaire

Nguyễn Ngọc LongXin Chúa thương !