Facebook Profile photo
2020/06/09 03:53:20
5 personnes ont prié

Xin bình an cho toàn thế giới !

Lạy Trái tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con được nên giống Trái Tim Chúa ! Xin thương xót chúng con và toàn thế giới! Amen !

Laisser un commentaire

Nguyễn Ngọc LongXin bình an cho toàn thế giới !