Bete jeden Tag

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg of gezondheidszorg is het behoud of de verbetering van de gezondheid via de preventie, diagnose en behandeling van ziekte, ziekte, letsel en andere lichamelijke en geestelijke stoornissen bij de mens. Gezondheidszorg wordt geleverd door zorgverleners (zorgverleners of behandelaars) op het gebied van geallieerde gezondheidszorg. Artsen en artsenassocianten maken deel uit van deze gezondheidswerkers. Tandheelkunde, verloskunde, verpleging, geneeskunde, optometrie, audiologie, farmacie, psychologie, bezigheidstherapie, fysiotherapie en andere gezondheidsberoepen maken allemaal deel uit van de gezondheidszorg. Het omvat werk dat wordt geleverd in het verlenen van eerstelijnszorg, secundaire zorg en tertiaire zorg, evenals in de volksgezondheid.

Gezondheidszorg

Schreibe einen Kommentar