Facebook Profile photo
2019/04/16 03:31:41
38 have prayed

Pray for Paris

#PrayforParis #PrayforNotreDame Cầu nguyện cho Giáo Hội, cho nước Pháp, cho thủ đô Paris, cho Nhà thờ Đức Bà và đặc biệt cho người dân Paris.

Robert Maurone This I prayed Vu

Leave a Reply

Vũ Nguyễn Aanh ThưPray for Paris